Usluge

Lučka agentura

Prihvat i otprema svih vrsta brodova u svim crnogorskim lukama. Pružanje usluga brodovima koji dolaze radi popravki, izmjene posade, snabdijevanja bunkerom, hranom i ostalim potrebštinama kao i primopredaja broda.

Špedicija

Međunarodna špedicija, carinsko posredovanje i logistika. Organizacija transporta roba (drumski i željeznički).

Kontejnerska logistika

Organizacija pomorskog, drumskog i željezničkog transporta kontejenera / multimodalni transport.

Šta još nudimo?

Chartering

Posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu svih vrsta roba – generalnih i rasutih, suvih i tecnih, za sve vrste brodova.

P&I zastupništvo

Zastupanje međunarodnih osiguravajućih društava na području Crne Gore, a i šire.

Yachting

Naš jahting servis je specijalno dizajniran za povećan saobraćaj „Super jahti“ koje posjećuju crnogorske vode.

O nama

Jadroagent Bar, Medunarodna pomorska i saobraćajna agencija d.o.o., Bar, u pomorskom je poslu od januara 1947. Poslujemo kao pomorski i špediterski agent. Glavna kancelarija Jadroagent Bar, Bar smještena je u Baru, a naše filijale nalaze se u Bijeloj - koja svojim uslugama pokriva brodogradilište u Bijeloj, kao i luke Risan i Zelenika i granični prelaz Debeli Brijeg prema Hrvatskoj, Tivtu – koja pokriva luku Kotor i carinski terminal Račica, u Podgorici - glavnom gradu Crne Gore, u Bijelom Polju - Dobrakovo, granični prelaz prema Srbiji i u Nikšiću – Ilijino Brdo, granični prelaz prema Bosni i Hercegovini. Jadroagent Bar dobro je organizovan i ima odlične kapacitete sa dobro obrazovanim i profesionalnim osobljem od 65 zaposlenih koji vrše operativne i kancelarijske poslove, pokrivajući menadžment, marketing i administraciju, računovodstvo, finansije, račune otpreme, kontenersku logistiku sa kopnenim kapacitetima, pravne usluge itd. Efikasni smo, pouzdani i pažljivi prema svim potrebama našeg nalogodavca.
Poslovnica
Zaposlenih
+
Klijenata

Ko smo mi

Jadroagent Bar je od prvog dana svog postojanja, pa sve do danas, na obostrano zadovoljstvo kako svojih klijenata, tako i samih zaposlenih, na kvalitetan način pružao svoje usluge, vodeći računa o potrebama svojih nalogodavaca i uvijek štiteći njihove interese. Naše usluge su koristila mnoga, kako domaća tako i inostrana preduzeća,

Lučka agentura
87%
Špedicija
93%
Kontejnerska logistika
96%
Chartering
83%
P&I zastupništvo
81%
Yachting
78%

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE O NAŠOJ KOMPANIJI? ZANIMA VAS ŠTA JOŠ RADIMO?