Reference

Vodeći se osnovnim principima visoke stručnosti, profesionalnosti i poslovnosti, Jadroagent Bar je od prvog dana svog postojanja, pa sve do danas, na obostrano zadovoljstvo kako svojih klijenata, tako i samih zaposlenih, na kvalitetan način pružao svoje usluge, vodeći računa o potrebama svojih nalogodavaca i uvijek štiteći njihove interese. Naše usluge su koristila mnoga, kako domaća tako i inostrana preduzeća, među kojima ćemo istaći samo neka od njih: