O nama

Play Video

Jadroagent Bar, Medunarodna pomorska i saobraćajna agencija d.o.o., Bar, u pomorskom je poslu od januara 1947. Poslujemo kao pomorski i špediterski agent.

Glavna kancelarija Jadroagent Bar, Bar smještena je u Baru, a naše filijale nalaze se u Bijeloj  –  koja svojim uslugama pokriva brodogradilište u Bijeloj, kao i luke Risan i Zelenika i granični prelaz Debeli Brijeg prema Hrvatskoj, Tivtu – koja pokriva luku Kotor i carinski terminal Račica,  u Podgorici  –  glavnom gradu Crne Gore, u Bijelom Polju – Dobrakovo, granični prelaz prema Srbiji i u Nikšiću – Ilijino Brdo, granični prelaz prema Bosni i Hercegovini. Jadroagent Bar dobro je organizovan i ima odlične kapacitete sa dobro obrazovanim i profesionalnim osobljem od 65 zaposlenih koji vrše operativne i kancelarijske poslove, pokrivajući menadžment, marketing i administraciju, računovodstvo, finansije, račune otpreme, kontenersku logistiku sa kopnenim kapacitetima, pravne usluge itd. Efikasni smo, pouzdani i pažljivi prema svim potrebama našeg nalogodavca.

Generalni agenti smo brodara Lošinjske plovidbe, čijim feeder servisom se dopremaju konteneri iz luka Malta, Taranto, Gioia Tauro, Rijeka i Kopar  u Luku Bar. Pored toga, sub-agenti smo linijskih brodara CMA-CGM, APL i UASC.

Takođe smo predstavnici / korespondenti svih glavnih P&I klubova.

Za kvalitet naših usluga garantuje naše članstvo u Udruženjima FONASBA, ATLAS, MARCO POLO Line. Potvrda kvaliteta i Plaketa, koju je izdala Privredna komora Crne Gore za najbolje postignute rezultate u 2001. Najnovijim priznanjem proglašeni smo za najuspjesniju kompaniju u Crnoj Gori za 2008.

Operativna procedura Jadroagent Bar, Bar je da se stvori poslovni odnos sa klijentima, koji se zasniva na povjerenju, timskom radu i saradnji, uvijek djelujući najbolje što znamo u zaštiti interesa svojih klijenata.65