O Crnoj Gori

Crna Gora je smještena na Jugoistoku Evrope. Izlazi na obalu Jadranskog mora na jugozapadu i graniči se na Hrvatskom na zapadu, Bosnom i Hercegivnom na sjeverozapadu, Srbijom na sjeveroistoku i Albanijom na jugoistoku. Glavni i najveći grad je Podgorica. Smješten je izmeću 41◦ i 44◦ stepena sjeverne geografske širine i 18◦ i 21◦ stepena istočne geografske dužine.

Saglasno sa popisom stanovništva iz 2011. godine, Crna Gora ima 620.029 stanovnika.

Crna Gora je klasifikovana od strane Svjetske banke kao zemlja sa srednjim primanjima. Crna Gora je članica Ujedinjenih Nacija, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, Savjeta Evrope, Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i jedna od osnivača Unije za Mediteran. Crna Gora je, takođe, zvanični kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji i zvanični kandidat za članstvo u NATO-u. Valuta u Crnoj Gori je Euro.

Crna Gora je smještena između visokih vrhova duž svojih granica ka Srbiji i Albaniji, dijela Karsta zapadnog Balkanskog poluostrva, sve do uske priobalne ravnice koja je široka 6 km. Ravnica se naglo prekida na sjeveru, gdje planine Lovćen i Orjen gledaju ka ulazu u Bokokotorski zaliv.

Velika regija Crnogorskog Karsta leži na nadmorskoj visini od 1.000 metara (3.280 stopa). Neki dijelovi, međutim, dižu se i do 2.000metara (6.560stopa), kao što je planina Orjen (1.894 metra / 6.214 stopa), najviši masiv među priobalnim krečnjačkim stijenama. Dolina rijeke Zete, na nadmorskoj visini od 500m (1.600stopa), predstavlja najniži segment.

Crnogorska putna infrastruktura još uvijek nije na Zapadnoevropskom nivou. Uprkos gustoj putnoj mreži, nijedan put nije sagrađen po standardima autoputa. Gradnja novih autoputeva se smatra nacionalnim prioritetom, jer su od krucijalne važnosti za regionalni ekonomski razvoj i razvoj Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.

Trenutno, kroz crnu goru prolaze evropski magistralni putevi E65 i E80.

Okosnica crnogorske željezničke mreže je željeznička pruga Beograd-Bar. Ova pruga se ukršta sa prugom Nikšić-Tirana (Albanija) u Podgorici, međutim ne koristi se za prevoz putnika.

Crna Gora ima dva međunarodna aerodroma, Podgorički aerodrom i Tivatski aerodrom. Ova dva aerodroma su opslužila 1.1 milion putnika u 2008. godini. Montenegro Airlines je nacionalni avio prevoznik Crne Gore.

Luka Bar je glavna crnogorska luka. Sagrađena 1906. godine, luka je bila gotovo potpuno uništena tokom II Svjetskog Rata, a njena rekonstrukcija je počela 1950. godine. Danas je opremljena za opsluživanje 5 miliona tona tereta godišnje.